Глазова решебник українська мова гдз 6 клас

Вправа 94

Умова:

Подані терміни запишіть у такій послідовності:
1) такі, що стосуються науки і техніки; 2) ті, що стосуються мистецтва.
Кіносценарій, прикметник, тенор, клітина, корінь слова, партитура, прем'єра, історизм, сольфеджіо, електрон, множення, кордебалет, граматична основа, мізансцена.
- Визначте слова іншомовного походження, позначте в них орфограми.
- Чи можна вважати професійними слова вірус, мікроб, діагноз? Чому?

 

ГДЗ відповідь:

1) Стосуються науки і техніки: прикметник, клітина, корінь слова, історизм, електрон, множення, граматична основа.
2) Стосуються мистецтва: кіносценарій, тенор, партитура, прим'єра, сольфеджіо, кордебалет, мізансцена.