українська мова 6 клас

Вправа 97

Умова:

Прочитайте. Визначте лексичні значення виділених слів. Чи є вони, на вашу думку, термінами? Свою думку доведіть.
Іноді дорослі тебе виправляють: необхідно казати не «партер», а «партер», не «конешно», а «звичайно» і таке інше. Дехто від цього відмахується: чи не однаково? Певно ж, ні. У мові є слова загальнонародні, літературні, а є й діалектні, розмовні та просторічні. Твоє мовлення - свідчення твоєї розвиненості, культури.
За В. Русанівським

 

ГДЗ відповідь:

Діалектні слова - слова, які вживають лише люди, котрі проживають у певній місцевості, де поширений певний діалект. Просторічні слова - слова, що вживаються лише в усному побутовому мовленні, у художніх творах для надання зображуваному зневажливої, грубуватої характеристики, у наукових та навчальних творах з метою дослідження, вивчення.
Жаргонні слова - слова, які стоять поза загальновживаною мовою і вживаються невеликою групою людей. Усі три слова є термінами сучасної лінгвістичної науки.