Тарасенкова І. М. Богатирьова Алгебра 7 клас

Вправа 102

 

Умова:

Чи є тотожно рівними вирази:
1) 4а • 8b і 32аb;
2) 4с + 2с + 6 і 6с + 6d;
3) 0,5 + 2n і 0,5 • 4n;
4) 9m + 5 + m - 4m і 12m + 10 - 6m - 5;
5) 7xy : y і 7x;
6) 12cd : 2cd і 6cd : cd?

 

Відповідь:

1) 4a • 8b = 4 • 8 • ab = 32ab. Так.
2) 4c + 2c + 6 = 6c + 6. Hi, 6c + 6 ≠ 6c + 6d, вирази містять різні змінні.
3) 0,5 + 2n ≠ 0,5 • 4n. Ні.
4) 9m + 5 + m - 4m = 6m + 5; 12m + 10 - 6m - 5 = 6m + 5. Так.
5) Вирази 7ху : у і їх не є тотожно рівними, оскільки вони містять різні змінні і мають різні ОДЗ.
6) Так, оскільки ОДЗ обох виразів однакові, і поділивши ділене і дільник першого виразу на 2, отримаємо другий вираз.