Алгебра 7 клас

Вправа 1055

 

Умова:

Назвіть коефіцієнти лінійного рівняння з двома змінними:
1) 2x + 3y - 16 = 0; 2) 5x - y + 12 = 0; 3) x - 2у - 1 = 0;4) 5x - 15у = 0.
Яке число є вільним членом даного рівняння?

 

Відповідь:

1) а = 2, b = 3, с = -16; 2) а = 5, b = -1, с = 12;
3) а = 1, b = -2, с = -1; 4) а = 5, b = -15, с = 0.
с - вільний член.