Алгебра 7 клас

Вправа 1072

 

Умова:

Складіть лінійне рівняння з двома змінними, розв'язок якого має вигляд:    
1) (х; 5х - 1); 2) (у; 2у + 4).

 

Відповідь:

1) х; (5х - 1). у = 5х - 1; -5х + у + 1 = 0.
2) (2у + 4; у), х = 2у + 4; х - 2у - 4 = 0.