Алгебра 7 клас відповіді гдз

Вправа 1080

 

Умова:

Не виконуючи побудови, з'ясуйте, чи належить графіку лінійного рівняння з двома змінними 6х - 2у + 1 = 0 точка:
1) А(;2,5); 2) В(0:3,5); 3) С(-2;5,5); 4) D(1,5;5).

 

Відповідь:

Якщо точка належить графіку лінійного рівняння з двома змінними 6х - 2у + 1 = 0,
то її координати перетворюють це рівняння в правильну числову рівність.

1) А(-1; 2,5), 6 • (-1) - 2 • 2,5 + 1 = -6 - 5 + 1 = -10 ≠ 0. Hi.
2) В(0; 3,5). 6 • 0 - 2 • 3,5 + 1 = -7 + 1 = -6 ≠ 0. Hi.
3) С(-2; 5,5). 6 • (-2) - 2 • 5,5 + 1 = -12 - 11 + 1 = -22 ≠ 0. Ні.
4) D(1,5; 5). 6 • 1,5 - 2 • 5 + 1 = 9 - 10 + 1 = 0. Так.