Алгебра 7 клас відповіді

Вправа 1085

Умова:

Побудуйте графік ліійного рівняння з двома змінними:
1) 4х + у - 3 = 0;     4) 10х - 5у - 4 = 0;
2) 9х - 3у + 12 = 0; 5) 2х + 6 = 0;
3) -4х - 8у = 0;        6) у - 3 = 0. 

Відповідь:

7L1085v17L1085v2