з математики 7 клас відповіді

Вправа 1134

 

Умова:

Складіть систему двох лінійних рівнянь із двома змінними, розв'язком якої є пара чисел (2; -1), і яку легше розв'язувати способом:
1) підстановки; 2) додавання.

 

Відповідь:

7L1134v1