Алгебра 7 клас

Вправа 1135

Умова:

Складіть систему двох лінійних рівнянь із двома змінними, розв'язком якої є пара чисел (0; 3), і яку легше розв'язувати способом:
1) підстановки; 2) додавання.

 

Відповідь:

7L1135v1