Тарасенкова Алгебра 7 клас відповіді гдз

Вправа 117

 

Умова:

Знайдіть значення виразу:
1) 4а + 12b, якщо а + 3b = 28;
2) 7xz - 14yz, якщо х - 2у = 17; z = 0,4;
3) 6аb - 8ас, якщо а = -0,12; 3b - 4с = 5;
4) 3ху - 0,6х + 0,9у, якщо х - 5xy - 1,5у = 1,25.

 

Відповідь:

1) 4a + 12b = 4(a + 3b). Якщо a + 3b = 28, то 4 • 28 = 112.
2) 7xz - 14yz = 7z(x - 2y). Якщо x - 2y = 17, z = 0,4, то 7 • 0,4 • 17 = 47,6.
3) 6ab - 8ac - 2a(3b - 4c). Якщо a = -0,12, 3b - 4c = 5, то 2 • (-0,12) • 5 = -1,2.
4) 3ху - 0,6x + 0,9y = -0,6(x - 5xy - 1,5y). Якщо x - 5xy - 1,5y = 1,25, то -0,6 • 1,25 = 0,75.