Тарасенкова Алгебра 7 клас відповіді

Вправа 118

 

Умова:

Знайдіть значення виразу:
1) 15с - 3d, якщо 5с - d = -3;
2) -12mn + 18mр, якщо m = 0,5; 2n - 3р = -8.

 

Відповідь:

1) 15c - 3d - 3(5c - d). Якщо 5c - d = -3, то 3 • (-3) = -9.
2) -12mn + 18mp = -6m(2n - 3р). Якщо m = 0,5; 2n - 3p = -8, то -6 • 0,5 • (-8) = 24.