Тарасенкова Алгебра 7 клас

Вправа 13

Умова: 

Дано числа 5 і 2. Складіть числовий вираз, який є:
1) сумою чисел; 2) різницею чисел; 3) добутком чисел; 4) часткою чисел; 5) степенем, у якому одне число підноситься до степеня іншого.
Знайдіть значення цих виразів

 

Відповідь:

1) 5 + 2 = 2 + 5 = 7;
2) 5 - 2 = 3; 2 - 5 = -3;
3) 5 • 2 = 2 • 5 = 10;
4) 5 : 2 = 2,5; 2 : 5 = 0,4;
5) 52 = 25; 25 = 32.