Алгебра 7 клас

Вправа 160

 

Умова:

Доведіть, що середнє арифметичне трьох послідовних натуральних чисел дорівнює середньому із цих чисел.

 

Відповідь:

Нехай дано натуральне число n. Тоді два наступних числа - n + 1 і n + 2 відповідно.
Середнє арифметичне цих чисел:

7L160v1

що і вимагалося довести.