Алгебра 7 клас

Вправа 48 

 

Умова:

У трьох шостих класах школи навчаються 84 учні. Кількість учнів 7-Б класу становить 75% кількості учнів 7-А класу, а кількість учнів 7-В класу - 50% кількості учнів 7-А і 7-Б класів разом. Скільки учнів навчаються в кожному класі?

 

Відповідь:

7A - х уч.;
7Б - 0,75х уч.;
7В - 0,5(х + 0,75х) уч.
х + 0,75х + 0,5(х + 0,75х) = 84;
х + 0,75х + 0,5х + 0,375х = 84;
2,625х = 84;
х = 84 : 2,625;
х = 32.
Отже, у 7А класі 32 учні.
Тоді у 7Б - 0,75 • 32 = 24 учні, а у 7В - 0,5 • (32 + 24) = 28 учнів.
Відповідь: 32, 24, 28.