Алгебра 7 клас

Вправа 53

 

Умова:

Дано вираз: 12/(x+4)(9-x). Чи правильно визначено ОДЗ його
змінної:
1) х ≠ -4; 3) х ≠ 12;          5) х ≠ 4, х ≠ 9
2) х ≠ 9;  4) х ≠ 4, х ≠ -9; 6) х ≠ -4, х ≠ 9.
Відповідь поясніть.

 

Відповідь:

Вираз 12/(x+4)(9-x) містить ділення на добуток двох множників х + 4
і 9 - х, які перетворюють знаменник на нуль, якщо х ≠ -4 і х = 9 відповідно.
Отже, числа -4 і 9 є недопустимими значення змінної х для даного виразу.

ОДЗ: х ≠ -4, х ≠ 9.