з математики 7 клас відповіді

Вправа 534

 

Умова:

Піднесіть до квадрата вираз:
1) 0,2х + 0,5у; 3) 0,1а - 0,7d;
2) 0,3b + 2с;   4) 0,5b - 8с.

 

Відповідь:

1) (0,2х + 0,5у)2 = (0,2х)2 + (0,5у)2+ 2 • 0,2х • 0,5у = 0,04х2 + 0,25у2 + + 0,2ху;
2) (0,3b + 2с)2 = (0,3b)2 + 2 • 0,3b • 2с + (2с)2 = 0,09b2 + 1,2bс + 4с2;
3) (0,1а - 0,7d)2 = (0,1а)2 - 2 • 0,1а • 0,7d + (0,7d)2 = 0,01а - 0,14ad + 0,49d2;
4) (0,5b - 8с)2 = (0,5b)2 - 2 • 0,5b • 8с + (8с)2 = 0,25b2 - 8bс + 64с2.