Алгебра 7 клас

Вправа 535

 

Умова:

Піднесіть до квадрата вираз:
1) 0,3у + 0,4а; 3) 0,7a - 0,5b;
2) 0,2у + 3с;    4) 0,4х - 6с.

 

Відповідь:

1) (0,3у + 0,4а)2 = (0,3у)2 + 2 • 0,3у • 0,4а + (0,4а)2 = 0,09у2 + 0,24aу + 0,16а2;
2) (0,2d + 3с)2 = (0,2d)2 + 2 • 0,2d • 3с + (Зс)2 = 0,04d2 + 1,2с + 9с2;
3) (0,7а - 0,5b)2 = (0,7а)2 - 2 • 0,7а • 0,5b + (0,5b)2 = 0,49а2 - 0,7аb + 0,25b2;
4) (0,4х - 6с)2 = (0,4х)2 - 2 • 0,4х • 6с + (6с)2 = 0,16х2 - 4,8хс + 36с2.