Тарасенкова О. М. Коломієць Алгебра 7 клас

Вправа 56

 

Умова:

Запишіть у вигляді виразу: 1) сумузмінних а і b; 2) частку змінних с і d; 3) квадрат змінної р; 4) потроєну суму змінної k і числа 8; 5) різницю подвоєної змінної а і змінної b; 6) суму змінної а і різниці змінної b і числа 5; 7) частку від ділення числа 12 на суму змінних а і b; 8) добуток числа 5 та суми змінних n і m; 9) частку відділення суми змінної а і числа 10 на різницю змінної b і числа 8; 10) суму потроєної змінної х і подвоєної змінної у.

 

Відповідь:

1) a + b;         2) с : d;           3) p2;           4) 3(k + 8);          5) 2a - b;
6) a + (b - 5); 7) 12 : (a + b); 8) 5(n + m); 9) (a+10)/(b-8); 10) 3x + 2y.