Тарасенкова Алгебра 7 клас

Вправа 688

Умова:

Різниця периметрів основ двох кубів дорівнює 4 см, а сума їх об'ємів - 341 см3. Знайдіть відношення довжин ребер кубів.

Відповідь:

7L687v1

Ребро першого куба дорівнює 1/4 • 8 = 2 (см), ребро другого дорівнює
1/4 • (8 + 12) = 1/4 • 20 = 5 (см).
Відповідь: 2 см i 5 см.