Алгебра 7 клас

Вправа 778

 

Умова:

У трикімнатній квартиpi одна кімната має підлогу форми квадрата зi стороною а, друга - форми квадрата зi стороною b, а третя - форми прямокутника зi сторонами a i b відповідно. Сума площі підлог першої, другої та подвоєної площі третьої кімнати дорівнює 49 м2. Знайдіть периметр кімнати, що має форму прямокутника.

 

Відповідь:

Площа першої кімнати а2, другої - b2, третьої - ab.
За умовою а2 + b2 + 2аb = 49.
(а + b)2 = 49, тоді а + b = 7 (а + b > 0).
Р = 2(а + b) = 2 • 7 = 14 (м).
Biдповідь: 14 м.