Алгебра 7 клас

Вправа 858

 

Умова:

Дано точку D(4,8; -1,5). Запишіть координати точки С, якщо її абсциса й ордината:
1) протилежні до відповідних координат точки D;
2) утричі менші від абсциси й ординати точки D відповідно;
3) на 1,3 більші за абсцису й ординату точки D відповідно.

 

Відповідь:

D(4,8; -1,5).
1) С(-4,8; 1,5); 2) C(1,6; -0,5); 3) С(6,1; -0,2).