Алгебра 7 клас відповіді

Вправа 860

 

Умова:

Побудуйте пряму MN, якщо М(1; 1), N(-3; -3). Визначте координати ще чотирьох точок цієї прямої. Яку закономірність ви помітили?

 

Відповідь:

Точки 0(0; 0); A(-1; -1); В(-1,5; -1,5); С(-2; -2).
Висновок: абсциси i ординати точок piвнi.

7L860v1