Тарасенкова Алгебра 7 клас

Вправа 896

 

Умова:

На малюнку 42 зображено графік деякої лінійної функції. Користуючись графіком, знайдіть:
1) значення у, якщо х = -1;0; 1;2,5;
2) значення х, за якого у = 0;
3) три значення аргументу, за яких значення функції додатне;
4) три значення аргументу, за яких значення функції від'ємне;
5) значення аргументу, за яких функція зростає;
6) значення аргументу, за яких функція спадає.

7L896z1


Відповідь:

1) у(1) = 3; y(0) = 2; у(1) = 2; y(2,5) = -0,5;
2) у = 0, якщо х = 2;
3) -2; 0; 1;
4) 3; 4; 5;
5) немає;
6) х - будь-яке число.