з математики 7 клас

Вправа 897

 

Умова:

На малюнку 43 зображено графік деякої лінійної функції. Користуючись графіком, знайдіть:
1) значення у, якщо х = -1; 0; 1 ;2,5;
2) значення х, за якого у = 0;
3) три значення аргументу, за яких значення функції додатне;
4) три значення аргументу, за яких значення функції від'ємне;
5) значення аргументу, за яких функція зростає;
6) значення аргументу, за яких функція спадає.

7L897z1

 

 

Відповідь:

1) у(-1) = 0; у(0) = 1; у(1) = 2; у(2,5) = 3,5;
2) у = 0, якщо х = -1;
3) 0; 2; 5;
4) -2; -3; -10;
5) х - будь-яке число;
6) немає.