Алгебра 7 клас

Вправа 898

 

Умова:

На малюнках 44-45 зображено графіки деяких функцій. Серед точок, позначених на графіку, укажіть пари точок:
1) iз рівними ординатами. Які в цих точок абциси?
2) iз протилежними абцисами. Які в цих точок ординати?
Яку закономірність помітили? Чи задовольняютъ координати точок кожної пари функцію, задану формулою:
а) у = |х|; б) y = -|х|?

7L898z1

 

Відповідь:

1) A i К; В i L; С i M. Абсциси протилежні.
2) A i К; В i L; С i M. Ординати точок piвнi.
а) у = |х| - мал. 44; б) у = -|х| - мал. 45.