Алгебра 7 клас

Вправа 922

 

Умова:

Побудуйте графік функції:
1) у = 0,5х - 1,5; 2) у = -(2х+1)/3; 3) у = 5/6х - 1/3.
Користуючись графіком, знайдіть yci значення аргументу, за яких значення функції:
а) дорівнює нулю; 6) є додатним; в) є від'ємним.

 

Відповідь:

7L922v1

7L922v2