Тарасенкова Алгебра 7 клас решебник гдз

Вправа 929

 

Умова:

На малюнках 46-47 зображено графіки деяких функцій.
1. Якому з графіків функцій належить точка з координатами:
а)(0;1); б)(0;-1)?
2. Серед точок, позначених на графіку, укажіть пари точок:
а) iз рівними ординатами. Які в цих точок абсциси?
б) із протилежними абсцисами. Які в цих точок ординати?
3. Укажіть малюнок, на якому позначено пари точок iз координатами, що задовольняють функцію, задану формулою:
а) у = |х| + 1; б) у = |х| - 1.

7L929z1

 

Відповідь:

1) а) Мал. 46 (підручник); б) мал. 47.
2) а) На мал. 46: A i К, В і L. На мал. 47: В i L, С i M. Абсциси цих точок протилежні.
б) Ti ж пари точок. Іх координати piвнi.
3) а) мал. 46; б) мал. 47.