Алгебра 7 клас решебник відповіді

Вправа 96

 

Умова:

Спростіть вираз:
1) 0,2а • 6;   3) -3m • 4n;         5)-8а • (-0,4bс);
2) 7с • 0,5d; 4) 10х • (-1,1yz); 6) 12t • 5р • (-4k).

 

Відповідь:

1) 0,2а • 6 = 0,2 • 6 • a = 1,2a;
2) 7с • 0,5d = 7 • 0,5 • cd = 3,5cd;
3) -3m • 4n = -3 • 4 • mn = -12mn;
4) 10х • (-1,1yz) = 10 • (-1,1) • хуz = -11хуz;
5)-8а • (-0,4bс) = -8 • (-0,4) • abc = 3,2abc;
6) 12t • 5р • (-4k) = 12 • 5 • (-4) • tpk = -240tpk.