з математики 7 клас

Вправа 972

 

Умова:

Задайте формулою функцію, що є прямою пропорційністю, якщо її графік проходить через точку:
1) А(1;4);  3) С(-2;-3); 5) Е(3;-2);
2) В(-2;5); 4) D(2;-1);  6) F(-3/11;5/33)
Побудуйте графік одержаної функції.

 

Відповідь:

7L972v1