Тарасенкова Алгебра 7 клас

Вправа 975

Умова:

Задайте формулою функцію, яка є прямою пропорційністю, якщо її графік проходить через точку, абсциса якої у 8 разів більша за відповідну ординату. Побудуйте графік одержаної функції.

Відповідь:

7L975v1