відповіді та гдз з математики 7 клас

Вправа 999

 

Умова:

Чи є рівносильними рівняння:
1) x = -x i 5x = 6x;          3) 2(x + 1) = -2(5 + x) i 2x = -4;
2) y - 3y = 3 i 3y - y = 3; 4) 5(у - 2) - 5 = 0 i 4x = -12?
Відповідь обгунтуйте.

 

Відповідь:

1) Hi, ліву i праву частини помножили на piзнi числа;
2) нi, знаки змінено тільки в одній частині рівняння;
3) нi, це piзнi рівняння;
4) нi.