Параграф 11 гдз 10 клас історія України Власов Кульчицький 2018

10 класісторія України ➠ Власов Кульчицький

 
Параграф 11
 

1. Установіть хронологічну послідовність подій.

Підписання Брестського договору УНР Центральними державами → звернення П. Скоропадського з "Грамотою до всього українського народу" Початок повстання проти гетьманського уряду.

 

2. Порівняйте територію Української Держави гетьмана П. Скоропадського з територією Української Народної Республіки в кордонах, заявлених Третім Універсалом Центральної Ради. Встановіть причиново-наслідкові зв'язки між зазначеними змінами.

Фактично Гетьманська держава повторювала кордони УНР за ІІІ універсалом. Завдяки зовнішній політиці гетьмана Скоропадського у травні 1918 року до Української держави приєднувалися Бєлгородщина, також на правах автономії мали приєднатися Крим і Кубань.

 

3. Складіть речення, використавши поняття та терміни: Українська Держава, Гетьманат.

Українська держава гетьмана Павла Скоропадського виникла 29 квітня 1918 року. Гетьманат це ще одна назва української держави часів гетьмана Скоропадського.

 

4. Схарактеризуйте одним реченням історичних діячів відповідно до їхньої участі в подіях доби Української Держави: Ф. Лизогуб, С. Сулькевич.

Федір Лизогуб - голова Гетьманського Уряду Ради Міністрів. Сулейман Сулькевич - колишній царский генерал, очильник Криму.

 

5. Які з тверджень характеризують становище України за гетьмана П. Скоропадського? Відповідь обґрунтуйте.

Становище України за гетьмана Павла Скоропадського характеризують наступні твердження:
- масові селянські повстання і страйкова боротьба робітників;
- формування регулярної армії;
- посилення дисципліни на виробництві, скасування 8-годинного робочого дня.
Скоропадський вдався до згортання попередніх революційно-демократичних перетворень. Все це призвело до наростання соціальної напруги в суспільстві.

 

6. Серед наведених тверджень про причини падіння Гетьманату оберіть три, які вважаєте найістотнішими. Свій вибір обґрунтуйте. Причини падіння Української Держави гетьмана П. Скоропадського.

1) Згортання революційних завоювань досягнутих внаслідок падіння самодержавства.
2) Конфронтація гетьмана майже з усіма українськими політичними партіями.
3) Війна гетьманської та окупаційної адміністрацій з сільськими масами.
Фактично влада в Україні була в руках німців, що і відвернуло від уряду Скоропадського більшість партій, які підтримували ЦР. Характерною ознакою було подальше погіршення становища народу. Не були вирішені економічні проблеми. Проводились каральні заходи щодо захисту великих землевласників і постанов продовольства до Німеччини.
Все це призвело до того, що населення (селяни) відвернулись від гетьмана, він стрімко втрачає владу і мусив зректися іі.


Можливо Вам буде цікаво, нове на сайті:

ГДЗ 10 клас англійська мова Буренко 2018 ГДЗ 10 клас англійська мова Кучма 2018 ГДЗ 10 клас англійська мова Калініна 2018 ГДЗ 10 клас англійська мова Морська 2018 ГДЗ 10 клас хімія Савчин 2018 ГДЗ 10 клас історія України Власов Кульчицький 2018 ГДЗ 11 клас історія України Власов Кульчицький 2019 ГДЗ 11 клас англійська мова Морська 11 рік 2019 ГДЗ 11 клас фізика Засєкіна Засєкін 2019 ГДЗ 11 клас хімія Савчин 2019 ГДЗ 11 клас історія України Гісем Мартинюк 2019 ГДЗ 11 клас англійська мова Буренко 2019