Параграф 18 гдз 10 клас історія України Власов Кульчицький 2018

10 класісторія України ➠ Власов Кульчицький

 
Параграф 18

 

✔ 1. Установіть хронологічну послідовність подій:

Підписання союзного робітничо - селянського договору між УСРР та РСФФФ другий зимовий похід Армії УНР на теріторію УСРР створення Союзу Радянських Соціалістичних Республік.

 

2. Покажіть на карті регіони масового голоду 1921-1923 pp.

Голод 1921-1923 рр. найбільше вдарив по основних хбілоробських регіонах - Поволжю, Північному Кавказу, південних губерніях України.

 


3. Розшифруйте абревіатури: УСРР, СРСР, МАСРР, РРФСР, ВУЦВК, ЦК РКП(6), ЦК КП(б)У, АРА. Складіть із ними речення.

УСРР - Українська Соціалістична Радянська Республіка. Уряд УСРР очолював Х. Раковський.
СРСР - Союз Радянських Соціалістичних Республік. СРСР було утворено 30 грудня 1922 р.
МАСРР - Молдавська Автономна Соціалістична Радянська Республіка. МАСРР було утворено у жовтні 1924 р.
РРФСР - Російська Радянська Федеративна Соціалістична Республіка. Головою Раднаркому РСФСР був В. Ленін.
ВУЦВК - Всеукраїнський центральний виконавчий комітет. ВУЦВК очолив Г. Петровський.
ЦУ РКП (б) - Центральний Комітет Російської Комуністичної Партії більшовиків. ЦК РКП (б) - група керівних діячів, кожен з яких відповідав за конкретну галузь компартійної роботи.
ЦК КП (б) У - Центральний Комітет Комуністичної Партії більшовиків. У квітні 1925 р. на чолі ЦК КП (б) У став Л. Каганович.
АРА - Американська адміністрація допомоги. АРА - неурядова організація створеня США для надання допомоги потерпілим від світової війни та її наслідків європейським країнам.

 

4. Схарактеризуйте одним реченням історичних діячів залежно від їхньої ролі в подіях доби:

Х. Раковський - радянський партійний діяч, який в 121 р. очолив боротьбу з "куркульським бандитизмом".
Г. Петровський - радянський політичний діяч, очолював Президію ВУЦВК.
Й. Сталін - генеральний секретар ЦК ВКП (б), один з курівників СРСР.
Л. Каганович - радянський політичний діяч, у квітні 1925 р. очолив ЦК КП (б) У.

 

5. Прокоментуйте події (або явища), про які йдеться у фрагментах джерел.

1) В уривку йде мова про підписання 28 грудня 1920 р. союзного робітничо-селянського договору між РСФРР і УСРР.
Цим документом РСФРР вперше формально визнавалась незалежність УСРР. Але передбачалось об'єднання найважливіших наркоматів.
Укладання цього довогову засвідчили створення "договірної ферерації", яка була покладена в основу майбутнього СРСР.
2) В уривку йде мова про союзний договір, який було укладено 30 грудня 1922 р. Цей договір засвідчив створення СРСР. Радянський Союз було створено за ленінським планом "федералізації". Юридичне оформлення СРСР остаточно завершилося в 1924 р., коли була прийнята Конституція СРСР.
Конституція СРСР позбавила союзні республіки права на зовнішню політику і торгівлю, прийняття власних рішень щодо розвитку транспорту, зв'язку, оборонної промисловості.
В травні 1925 р. відбувся ІХ Всеукраїнський з'їзд рад, який затвердив зміни в Конституції УСРР, законодавчо закріпивши входження республіки до складу СРСР.

 

6. Відповідь (гдз) завдання 6 до параграфу 18 підручника історія України для 10 класу. 
Визначте, про яких діячів ідеться.

1. Християн Раковський
2. Станіслав Косіор
3. Йосип Сталін
4. Християн Раковський
5. Влас Чубарь
6. Ладаз Каганович


Можливо Вам буде цікаво, нове на сайті:

ГДЗ 10 клас англійська мова Буренко 2018 ГДЗ 10 клас англійська мова Кучма 2018 ГДЗ 10 клас англійська мова Калініна 2018 ГДЗ 10 клас англійська мова Морська 2018 ГДЗ 10 клас хімія Савчин 2018 ГДЗ 10 клас історія України Власов Кульчицький 2018 ГДЗ 11 клас історія України Власов Кульчицький 2019 ГДЗ 11 клас англійська мова Морська 11 рік 2019 ГДЗ 11 клас фізика Засєкіна Засєкін 2019 ГДЗ 11 клас хімія Савчин 2019 ГДЗ 11 клас історія України Гісем Мартинюк 2019 ГДЗ 11 клас англійська мова Буренко 2019