Параграф 21 гдз 10 клас історія України Власов Кульчицький 2018

10 класісторія України ➠ Власов Кульчицький

 
Параграф 21

 

✔ 1. Установіть хронологічну послідовність подій:

Проголошення курсу на суцільну колективізацію пленумом ЦК ВКП(б) → початок "ліквідації" куркульства як класу → ухвалення "закону про 5 колосків".

 

2. Покажіть на карті регіони, які найбільше постраждали від Голодомору.

Найбільш від Голодомору постраждали мешканці Київської та Харківської областей.

 


3. Складіть речення, використавши поняття та терміни:

Колективізація сільського господарства передбачала перебудову аграрного сектору. Колективізація передбачала створення колективних господарств (колгоспів). ТСОЗ - товариство спільного обробітку землі.
Однією з форм колгоспів була артіль, де селяни зберігали за собою присадибну ділянку.
Комуна - одна з форм колгоспів, за якою усуспільнювалось абсолютно все.
З господарств занесених на "чорну дошки" вивозили всі продовольчі та насіннєві запаси.
Радгосп - державне сільськогосподарське підприємтсво, яке мало вироблять землеробську продукцію.
Куркулями назиали заможних селян, які не хотіли об'єднуватися в колгоспі.
Підкуркульниками називали бідних селян, які не хотіли йти в колгосп.
У 1930-1931 рр. керівництво СРСР проводило політику "ліквідації куркульства як класу".
За роботу в колгоспах селяни отримували не гроші, а трудодні.
Для покарання селян за "зрив" хлібозаготівель вводились "натуральні штрафи".
7 серпня 1932 р. ВЦВК і РНК СРСР ухвалили постанову "Про охорону майна державних підприємств", який в народі назвали "законом про 5 колосків".
колгоспні бригади створювалися з постійним складом робітників.

 

4. Укладіть порівняльну таблицю.

Відмінне
Доба непу: кожен виробник залишається власником свого товару. Розвиток товарно-грошових відносин. Свобода торгівлі. Методи ведення господарства не вимагаються.
Перша п'ятирічка: методи ведення господарства - примусові. Колгоспи існували без товарно-грошових відносин. За роботу селяни отримували трудодні. Створення мереж котелктивних господарства:
- ТСОЗи;
- артілі;
- комуни.
Лівкідація приватної власності.
Спільне
Сільське господарство стало джерелом фінансування індустріалізації.

 

5. Підтвердіть фактами або спростуйте слушність тверджень.

1) У 1927 р. Сталін активізував пропаганду колгоспів. Колективізація, на думку партійного керівництва, мала полегшити викачування селянських ресурсів до державного бюджету.
В листопаді 1929 р. було проголошено курс на суцільну колективізацію.
У другій половині січня 1930 р. комісія політбюро ЦК ВКП (б) розробила план кампанії з розкуркулення.
Косгоспний лад був частиною командної економіки.
2) Процес створення колгоспів відбувався протягом 1929-1933 рр.
Статут сільськогосподарської артілі було ухвалено в березні 1930 р. Кожен колгоспник мав виконувати денні норми виробітку. У колгоспах з 1933 р. організовували бригади з постійним складом робітників.
За роботу в колгоспах селяни отримували трудодні.
У липні 1932 р. на конференції ЦК КП(б) У у Харкові було визначено розміри хлібозаготівлі, які були непосильними для селян. Щоб виконати план, Сталін вирішив запроваджувати репресії.
18 листопада 1932 р. ЦК КП(б) У видав постанову "Про заходи по посиленню хлібозаготівель". Було запроваджено чорні дошки. Села занесені на чорні дошки оточували збройні загони, з них вивозили всі продовольчі та насннєві запаси, було заборонено торгівлю і постачання будь-яких товарів.
Голодомор став наслідком терористичної діяльності комуністичного режиму, який штучно створив умови існування, несумісні з життям.

 

6. Відповідь (гдз) завдання 6 до параграфу 21 підручника історія України для 10 класу. 
Прочитайте народні частівки. Яким реаліям їх присвячено? Як селяни ставилися до політики партії? Чому попри таке ставлення суцільна колективізація стала реальним фактом?

Народні частівки присвячено колективізації. Перехід до колективізації подштовхнула криза хлібозаготівель 1927-1928 рр.
Суцільна колективізація почала здійснюватись вже у 1929 р. Початок колективізації показав, що селяни не бажають відмовлятися від своє власності і передавати її у колгоспи. Досягти цього вдавалося лише шляхом насильства. Особливо активним був наступ проти заможних селян - так званих куркулів. Під "розкуркулення" потрапляли не лише заможні господарі, а й ті, що не хотіли йти в колгоспи.
Найжорстокішим злочином комуністичного режиму проти українського народу був Голодомор 1932-1933 рр. Жертвами Голодомору 1932-1933 рр. в радянській Україні стали мілійони людей.


Можливо Вам буде цікаво, нове на сайті:

ГДЗ 10 клас англійська мова Буренко 2018 ГДЗ 10 клас англійська мова Кучма 2018 ГДЗ 10 клас англійська мова Калініна 2018 ГДЗ 10 клас англійська мова Морська 2018 ГДЗ 10 клас хімія Савчин 2018 ГДЗ 10 клас історія України Власов Кульчицький 2018 ГДЗ 11 клас історія України Власов Кульчицький 2019 ГДЗ 11 клас англійська мова Морська 11 рік 2019 ГДЗ 11 клас фізика Засєкіна Засєкін 2019 ГДЗ 11 клас хімія Савчин 2019 ГДЗ 11 клас історія України Гісем Мартинюк 2019 ГДЗ 11 клас англійська мова Буренко 2019