Параграф 23 гдз 10 клас історія України Власов Кульчицький 2018

10 класісторія України ➠ Власов Кульчицький

 
Параграф 23

 

 1. Установіть хронологічну послідовність подій:

Судовий процес над організацією "Спілка визволення України" переїзд вищих державних та партійних установ з Харкова до Києва схвалення нової Конституції УРСР Надзвичайним ХІV Всеукраїнським з'їздом рад.

 

2. Складіть речення, використавши поняття та терміни:

У 1930-х рр. у СРСР остаточно оформився "тоталітарний режим. Націонал - ухильництво" - ідеологічний штамп, що вживався в агітаційно-пропагандистській роботі в СРСР. В "шумськізмі" звинувачували працівників радянського і партійного апаратів. В "волобуєвщині" звинувачували наукову інтелігенцію. У березні 1937 р. в СРСР почався Великий терор. Єжовщина - кампанія тотальних репресій в СРСР 1936-1938 рр. Репресії були спрямовані проти "ворогів народу". У 1932 р. було проголошено про початок "безбожної п'ятирічки". Внаслідок репресій в СРСР утвердився "культ особи" Сталіна.
5 грудня 1936 р. заьверджено нову Конституцію УРСР, яка ввійшла в історію під назвою "Сталінська Конституція".
У 1930 р. відбувався судовий процес над СВУ. В березні 1931 р. було відкрито фіктивну справу проти УНЦ (Українського національного центру). НКВС мав всі повноваження на проведення репресій проти населення. Заарештованих в роки репресій відправляли до ГУЛАГу.
Усього жертвами репресій ДПУ-УДБ НКВС стали 360 тис. громадян України.

 


3. Схарактеризуйте одним реченням історичних діячів залежно від їхньої ролі в подіях доби:

С. Єфремов - віце-президент ВУАН, засуджений за процесом над СВУ.
М. Грушевський - український вчений, його звинувачували у керівництві УНЦ.
Л. Каганович - радянський політичний діяч, підтримував репресивну політику Сталіна.
О. Шумський - політик, звинувачений у причетності до УВО.
М. Скрипник - політик, не підтримував Сталіна.
М. Волобуєв - український економіст, звинувачений в контрреволюційній діяльності.
М. Єжов - нарком внутрішніх справ СРСР, один з організаторів Великого терору.

 

4. Про який «судовий» процес ідеться в джерелі?

Судовий процес над Спілкою Визволення України.
Відбувався в Харкові з 9 березня по 19 квітня 1930 р.
Мета - дискредитація української інтелігенції.

 

5. Прокоментуйте події (або явища), про які йдеться у фрагменті джерела.

В уривку йде мова про події періоду Великого терору. Ініціаторами масових політичних репресій в Україні виступало вище партійне керівництво. Ініціюючи арешти "ворогів народу" влада перш за все, здійснювала усунення реальних і вигаданих супротивнихів радянського режиму. Саме ці завдання в першу чергу вирішували співробітники органів НКВС, фальсифікуючі справи, прагнучи домогтися успіху будь-якою ціною.

 

6. У яких твердженнях ідеться про С. Єфремова?

- Один із лідерів Української партії соціалістів - федералістів (УПСФ), один із засновників Української Центральної Ради.
- засуджений у "справі СВУ" як один із керівників антирадянської організації.


 7. Які особливості життя 1930-х pp. викрито в тогочасних анекдотах?

В анекдотах висвітлено життя населення в роки Великого терору.
За період "Великого терору" на території УРСР було засуджено понад 190 тис. осіб. Масові репресії мали "заспокоїти" населення і утвердити авторитарний стиль правління Сталіна.
В цей час в свідомості людей панує страх і недовіра. Повсякденням стали нічні арешти сусідів, підозри колег, друзів, пошук шпигунів, страх доносів. Особа могла написати донос на колег, остерігаючись, що ті донесуть на неї першими. Це стало типовим засобом вирішення особистих конфліктів.


 8. Відповідь (гдз) завдання 8 до параграфу 23 підручника історія України для 10 класу. 
Підтвердіть фактами або спростуйте слушність твердження:

5 грудня 1936 р. було затверджено текст нової Конституції СРСР. Цю Конституцію називали "Найдемократичнішою у світі". Адже в ній містилися статті, які гарантували права особи і громадянські свободи. Зокрема, проголошувалася свобода друку і золбів, недоторканність особи, житла й листування, вводився принцип відкритості, судових процесів, підтверджувалися права звинувачених на захист тощо.
Невідповідність демократичних норм практиці державного терору не торбувала тих, хто затверджував конституцію.
2 липня 1937 р. - Політбюро ЦК ВКП(б) прийняло постанову "Про антирадянські елементи", за якою усіх "куркулів та в'язнів" мали заарештовувати і розстрілювати в порядку адміністративного проведення їх справ через "трійки", але їх дія поширилася на всі категорії населення.
Кількість жертв репресій, депортація і голоду в Україні не піддається підрахунку.


Можливо Вам буде цікаво, нове на сайті:

ГДЗ 10 клас англійська мова Буренко 2018 ГДЗ 10 клас англійська мова Кучма 2018 ГДЗ 10 клас англійська мова Калініна 2018 ГДЗ 10 клас англійська мова Морська 2018 ГДЗ 10 клас хімія Савчин 2018 ГДЗ 10 клас історія України Власов Кульчицький 2018 ГДЗ 11 клас історія України Власов Кульчицький 2019 ГДЗ 11 клас англійська мова Морська 11 рік 2019 ГДЗ 11 клас фізика Засєкіна Засєкін 2019 ГДЗ 11 клас хімія Савчин 2019 ГДЗ 11 клас історія України Гісем Мартинюк 2019 ГДЗ 11 клас англійська мова Буренко 2019