Параграф 25-26 гдз 10 клас історія України Власов Кульчицький 2018

10 класісторія України ➠ Власов Кульчицький

 
Параграф 25-26

 

 1. Складіть речення, використавши поняття та терміни, назви мистецьких об'єднань:

Ліквідація неписемності серед дорослих передбачала, що всі особи віком від 8 до 50 років мають навчатися грамоти.
До групи неокласиків ввійшли М. Рильський, М. Драй-Хмара та інші.
"Розстраляним відродженням" називають літературно-мистецьке покоління 1920-х - початку 1930-х рр., яке було знищене більшовицькою владою.
Капела "Думка" була одним з найкращих хорових колективів Радянського Союзу.
ВАПЛІТЕ було засновано в середині 1920-х рр. М. Хвильовим і М. Яловим.
Спілка письменників України була створена в 1934 р.
Театр "Березіль" заснував Лесь Курбас.

 

2. Укажіть прізвища українських діячів початку 20 ст., дотичних до розвитку вказаних сфер культурного життя та науки.

Література:
М. Бажан. М. Драй-Хмара, М. Зеров, М. Куліш, М. Рильський, М. Хвильовий, П. Тичина.
Наука:
С. Єфремова, А. Кримський, Є. Патон, Л. Ландау, М. Боголюбов, М. Василенко, М. Грушевський, М. Крилов
Образотворче мистецтво:
В. Касіян, І. Їжакевич, М. Бойчук, М.Самокиш, Ф. Кричевський.
Музичне та театральне мистецтво:
А. Бучма, Б. Гмиря, Б. Лістошинський, Г. Верьовка, Г. Юра, Л. Курбас, Л. Ревуцький, М. Гришко, Н. Ужвій, П. Козицький.

 


3. Підтвердіть фактами або спростуйте слушність тверджень.

1) Партія контролювала зміст національно і культурного процесів. Політизація культури мала за мету сформувати в суспільній свідомості певні стереотипи.
Руйнувалися старовинні будівлі, продавалися за кордон пам'ятки мистецтва дореволюційної доби. Більшовики розглядали культуру як основу ідеології.
2) До весни 1927 р. українізація залишалася державною програмою. З приходом Скрипника в Наркомат освіти, українізацію було поширено в сфері освіти, науки і культури.
На початок другої п'ятирічки в україномовних школах навчалося понад 80% учнів.
3) Репресії 1930-х рр. не оминули українських митців у галозі літератури, живопису, музики, театру.
Весною 1933 р. почалися переслідування українських письменників. З 259 письменників, які друкувалися в 1930 р., пілся 1938 р. залишилося всього 36. Загалом жерствами сталінського терору стали близько 500 письменників, що мешкали на Україні.
4) В 1930р. у ВУАН основним осередком найкової роботи стали інститути. Академія наук почала процювати за планом. Держава контролювала виконання планових завдань.
Жертвами сталінських репресій у 30-ті рр. стали тисячі працівників найкових закладів і вузівських учених. Поступово старі кадри української науки були в основному знищені.
В суспільних найках насаджувалися більшовицькі догми, найменше відхилення від яких вважалося відступом від марксизму і жорстко переслідувалися.

 

4. До положень, що характеризують розвиток освіти, науки, доберіть конкретні факти.

1) Потілика більшовиків в галузі вищої освіти було зумовлена їх програмним завданням щодо створення "нової людини нового суспільства".
22 листопада 1922 р. прийнято постанову ВУЦВК "Про введення в ді. кодексів законів про народну освіту в УСРР". Вона фактично проголосила курс на пролетарізацію вищої школи. Фактично освіту було проголошено знаряддям диктатури пролетаріату.
В липні 1928 р. відбувся пленум ЦК ВКП(б), який ухвалив, що в поточному 1928 р. кількість вступаючих з прошарку робітників у загальній кількості мала становити 65%.
12 квітня 1929 р. ЦК ВКП(б) прийняв Постанову "Про укомплектування педагогічних вузів", згідно з якою 65% студентів - вступників мали бути робітниками і селянами.
2) На початок 20 ст. на українських землях було 62% неписемного населення. 21 травня 1921 р. - РНК УСРР видав постанову "Про боротьбу за неписемністю", згідно з нею все населення країни в віці від 8 до 50 років, яке не вміло писати і читати, було зобов'язано навчитися грамоті.
Лікнепом керувала Всеукраїнська надзвичайна комісія з боротьби із неписемністю.
В 1924 р. було створено добровільне товариство "геть неписемність".
До 1927 р. основами грамоти оволоділо 52,6% населення УСРР.
До жовтня 1930 р. план лікнепу вдалося виконати на 30%.
3) 30-ті роки ХХ ст. в історії української культури називають "розстріляним відродженням". Жертвами терору стали представники українької інтерігенції.
Було ліквідовано близько 80% творчої інтелігенції.
Митці мали стати або провідниками більшовицької ідеології, або мати бути знищені.
Почалося силове запровадження методу соціалістичного реалізму в художній творчості.
В 1932 р. було вдано постанову ЦК ВКП(б) про перебудову літературно-художніх організацій в СРСР. Внаслідок цього починаються створюватися спілк радянських письменників, художників.

 

5. Відповідь (гдз) завдання 5 до параграфу 25-26 підручника історія України для 10 класу. 
Прокоментуйте події (або явища), про які йдеться у фрагментах джерел.

В уривках йде мова про події Розстріляного відродження - покоління українськиї митців, які стали жертвами сталінського терору.
В першому уривку йде мова про українського письменника, публіциста Миколу Хвильового. Він був одним з засновників ВАПЛІТЕ - "Вільної академії пролетарської літератури". Саме ВАПЛІТЕ в особі Хвильового розпочала літературну дискуцію 1925-1928 рр. і перемогла в ній, довівши наявність специфічної української літератури.
13 травня 1933 р. - М. Хвильовий покінчив життя самогубством через тотальне цькування, арешт М. Ялового та Голодомор.
В другому уривку йде мова про Леся Курбаса. Він був творцем українського модерного театру "Березіль". Сталінський режим звинуватив митця у викривленні оптимістичної радянської дійсності. Його було заарештоано, вислано на будівництво Біломорсько-балтійського каналу, а потім переведено на Соловки. В 1937 р. після повторного суду Леся Кубраса розстріляли.
Трагічна доля покоління українських митців демонструє всю силу українського духу і його прагнення до незалежності.


Можливо Вам буде цікаво, нове на сайті:

ГДЗ 10 клас англійська мова Буренко 2018 ГДЗ 10 клас англійська мова Кучма 2018 ГДЗ 10 клас англійська мова Калініна 2018 ГДЗ 10 клас англійська мова Морська 2018 ГДЗ 10 клас хімія Савчин 2018 ГДЗ 10 клас історія України Власов Кульчицький 2018 ГДЗ 11 клас історія України Власов Кульчицький 2019 ГДЗ 11 клас англійська мова Морська 11 рік 2019 ГДЗ 11 клас фізика Засєкіна Засєкін 2019 ГДЗ 11 клас хімія Савчин 2019 ГДЗ 11 клас історія України Гісем Мартинюк 2019 ГДЗ 11 клас англійська мова Буренко 2019