Параграф 28 гдз 10 клас історія України Власов Кульчицький 2018

10 класісторія України ➠ Власов Кульчицький

 
Параграф 28

 

 1. Установіть хронологічну послідовність подій:

Визнання країнами Антанти входження Східної Галичини до складу Польщі → заснування Українського національ-демократичного об'єднання (УНДО) → створення Організації українських націоналістів (ОУН) проведення польською владою акції пацифікації.

 

2. Покажіть на карті українські воєводства Польщі. Встановіть території, де розгорталася пацифікація.

Українські воєвоства Польщі - Поліське воєводство, ВОлинське воєводство, Станіславське воєдодство, Львовське воєводство, Тернопільське воєводство.
Пацифікація розгорнулася на території Тернопільського і Львівського воєводств.

 


3. Складіть речення, використавши поняття, терміни, назви організацій:

Політика "східних крейсів" передбачала державну колонізацію Польщею українських земель.
Утраквістичні школи надавали двомовне навчання.
В 1920 р. польський сейм затвердив закон, який передбачав заселення українських земель польськими військовими й цивільними осадниками.
Пацифікація - офіційна назва репресій щодо населення західної України.
Українське селянсько-робітниче соціалістичне об'єднання було створено представниками КПЗУ.
Українська військова організація була створеня в 1920 р.
Організація Українських Націоналістів воникла в 1929 р.

 

4. Схарактеризуйте одним реченням історичних діячів залежно від їхньої ролі в подіях Західної України в міжвоєнний період:

А. Шептицький - митрополит, ініціатор створення Греко-Католицької Львівської богословської академії.
В. Мудрий - політик, співзасновник і один з керівників УНДО.
Є. Коновалець - очільник Української військової організації, колишній командир Січових стрільців.
С. Бандера - один з очільників ОУН.

 

5. Підтвердіть фактами або спростуйте слушність тверджень.

1) В липні 1925 р. відбулося остаточне оформлення Українського національно-демократичного об'єднання (УНДО). Головою УНДО було обрано Д. Левицького. УНДО складалося з галичан і волинян.
УНДО з 1925 до 1939 р. було провідною політичною силою серед українців. УНДО прагнуло до політичної самостійності укранців.
Між УНДО і Польщею проводилася політика нормалізації.
2) У 1924 р. сейм ухвалив закон про переведення українських народних шкіл на навчання двама мовами. В таких школах історію і географію викладали польською мовою. Вивчення польської мови як окремого предмету стало обов'язковим. Учителів-українцев звільняли і брали замість них поляків. Таким чином відбувалася полонізація населення.
3) У червні 1923 р. була створена Комуністична партія Західної України. За ініціативи КПЗУ було створено Українське сельнсько-робітниче соціалістичне об'єднання (Сільроб). Влітку 1930 р. комуністи піднімали на боротьбу селян.
40 УНДО не підтримувало терористичні методи боротьби, орієнтувалося на демократичний розвиток України. В складі УНДО знаходилося велика кількість відомих представників західноукраїнської інтелігенції. На виборах УНДО збирала 600 тис. голосів.
5) Організація Українських націоналістів була створена в лютому 1929 р. Націоналісти вважали, що шлях до самостійності України можна прокласти лише через знищення
окупаційних структур. Вони вважали терор чудовим засобом для поставлених цілей. В 1934 р. у Варшаві представники ОУН вбили польського міністра Б. Перацького.
6) Діяльність політичних партій не заборонялася, якщо вона не суперечила законам Польщі. Легально інтереси українців представляла Українська Національно-демократична партія. Її представниками були Є. Петрушевич, К. Левицький.
В липні 1921 р. виникло УНДО.
7) На українських землях проводилась політика полонізації. Українці мали змогу господарювати лише в кооперативах.
Селян обкладали непомірними податками. Велика кількість селян мусила емігрувати до США та Канади.


 6. Відповідь (гдз) завдання 6 до параграфу 28 підручника історія України для 10 класу. 
Прокоментуйте події (або явища), про які йдеться у фрагменті джерела.

В наведеному уривку йде мова про політику "пацифікації", яка проводилася на українських землях польською владою.
Приводом до пацифікації стали численні протипольські акції, що відбувалися протягом 1930 р. Відповідальність за ці дії польська влада поклала на Організацію Українських націоналістів.
Пацифікація була проведена за особистими розпорядженням Ю. Пілсудського.
Метою паціфікації було послаблення українських політичних сил та забеспечення максимального успіху польським партіям.
Репресивні заходи польського уряду тривали з 17 вересня до кінця листопада 1930 р.
Було закрито українські гімназії, філії "Просвіти", школи.
Фізичні розправи та знущання над українськими селянами, учителями, священниками часто доповнювалися моральним приниженням.
Одним з наслідків пацифікації стало зростання національної свідомості українців та ворожого ставлення до Польщі.


Можливо Вам буде цікаво, нове на сайті:

ГДЗ 10 клас англійська мова Буренко 2018 ГДЗ 10 клас англійська мова Кучма 2018 ГДЗ 10 клас англійська мова Калініна 2018 ГДЗ 10 клас англійська мова Морська 2018 ГДЗ 10 клас хімія Савчин 2018 ГДЗ 10 клас історія України Власов Кульчицький 2018 ГДЗ 11 клас історія України Власов Кульчицький 2019 ГДЗ 11 клас англійська мова Морська 11 рік 2019 ГДЗ 11 клас фізика Засєкіна Засєкін 2019 ГДЗ 11 клас хімія Савчин 2019 ГДЗ 11 клас історія України Гісем Мартинюк 2019 ГДЗ 11 клас англійська мова Буренко 2019