Параграф 13 гдз 10 клас історія України Власов Кульчицький 2018

10 класісторія України ➠ Власов Кульчицький

 
Параграф 13

 

1. Установіть хронологічну послідовність подій.

Проголошення Західноукраїнської народної республіки → проголошення Акта Злуки УНР захоплення Східної Галичини польськими військами.

 

2. Які терени Української держави були задекларовані УНРадою у жовтні 1918 p.? Якими були фактичні кордони ЗУНР? Які терени ЗУНР захопила Польща на середину листопада 1918 p.; узимку 1918-1919 pp.; на початку червня 1919 p.?

1) У жовтні 1918 року УНР задекларувала наступні терміни української держави - Східна Галичина, Лемківщина, північно-західна Буковина, Закарпаття.
2) фактично до ЗУНР не входили Лемківщина, Закарпаття, Буковина.
3) на середину листопада 1918 року Польща захопила м. Ярослав, м. Львів. Узимку 1918-1919 років Польща захопила 10 з 59 повітів, де була проголошена влада ЗУНР (місто Перемишль місто Белз місто Львів) на початок
червня 1919 року поляки захопили майже всю Галичину, крім невеликого трикутника між річками Дністері Збруч.

 

3. Складіть речення, використавши поняття.

"Листопадовий зрив" - події у Львовіякі відбувалися в ніч з 31 жовтняна 1 листопада, в ході яких українські військові з'єдналися взяли під контроль всі головні пункти міста. Українська Національна Рада - вищий орган влади в ЗУНР
Перший уряд Української держави був Державний Секретаріат. Українська Галицька армія (УГА) збройні сили ЗУНР
22 січня 1919 року на Софіївському майдані в Києві відбулося урочисте підписання акту Злуки УНР і ЗУНР. Останній наступ УГА увійшов в історію України під назвою Чортківська офензива.

 

4. Опишіть одним реченням діячів залежно від їхньої ролі в подіях доби ЗУНР.

Д. Вітовський - Українського військового генерального комісаріату керував військами під час Листопадового зриву
К Левицький - очільник тимчасового Державного секретаріату
М. Омелянович-Павленко польський генерал який командував польською армією боровся проти УГА
Ю. Галлер польський генерал який командував польською армією воробця проти УГА
О. Греков головнокомандувач УГА під час чортківської офензиви.

 

5. Які з тверджень характеризують політику уряду ЗУНР? Відповідь обґрунтуйте.

Політику уряду ЗУНР характеризують наступні твердження:
- здійснення аграрної реформи через безкоштовно передання великих поміщицьких володінь безземельним селянам;
- забезпечення широких повноважень національним меншинам.

 

6. Порівняйте перші заходи Української Національної Ради у 1918 р. та Української Центральної Ради у 1917 р. Що вони мають спільного? Чим відрізняються? У чому причини таких невідповідностей? Порівняйте обставини, за яких були створені УНР і ЗУНР.

Діяльність Української Національної Ради у 1918 році:
- розв'язання земельного питання
- надання виборчих прав всім громадянам ЗУНР
- надання широких прав національним меншинам
- створення УГА
Заходи УЦР у 1917 році:
- створення української армії
- прагнення до створення власної держави
- проголошення Першого універсалу (автономія) і Другого Універсалу, а також третього Універсалу
- Ліквідація приватної власності на землю
- гарантування демократичних свобод
Спільне:
- прагнення створити власну державу
- вирішення земельного питання
- створення армії
Відмінне:
ЦР у досить складних умовах намагалася сформувати Українську державу.
Уряд пройшов ряд змін поглядів (від автономії до Незалежності). УНР була створена внаслідок розпаду Російської імперії і початку революції 1917 року. ЗУНР була створена після розпаду австро-угорщини.

 

7. Виберіть твердження, у яких ідеться про Є. Петрушевича.

Про Є. Петрушевича йдеться у наступних твердженнях:
1) Був президентом Української, Національної Ради, яка оголосила створення на українських землях Австро - Угорщини Української держави.
2) був членом Директорії УНР згідно з ухвалою Трудового конгресу України в Киві.
3) Після захоплення поляками майже всієї Галичини призначений диктатором Західної області УНР.

 

8. Прокоментуйте події (або явища), про які йдеться у фрагментах джерел.

1) Поразка Центральних держав у Першій світовій війні та зумовлений нею розпад Австро - Угорської монархії активізували прагнення західних українців до створення власної держави. 18 жовтня 1918 року у м.Львів було
створено Українську Національну Раду.
В ніч на 1 листопада 1918 року збройні загони Національної Ради зайняли Львів, а потім і всю Східну Галичину. Ці події ввійшли в історію під назвою "Листопадовий зрив".
2) В кінці лютого 1919 р. Парижська мирна конференція направила до уряду ЗУНР місію під керівництвом генерала Бартельмі, яка мала вирішити питання про перемир'я з Польщею. Місія висунула вимогу негайно припинити військові дії і запропонувала провести демаркаційну лінію між Галичиною і Польщею, так, що Львів мав контролюватися Польщею. Уряд ЗУНР цю пропозицію відхилив, і війна з Польщею продовжилася.


Можливо Вам буде цікаво, нове на сайті:

ГДЗ 10 клас англійська мова Буренко 2018 ГДЗ 10 клас англійська мова Кучма 2018 ГДЗ 10 клас англійська мова Калініна 2018 ГДЗ 10 клас англійська мова Морська 2018 ГДЗ 10 клас хімія Савчин 2018 ГДЗ 10 клас історія України Власов Кульчицький 2018 ГДЗ 11 клас історія України Власов Кульчицький 2019 ГДЗ 11 клас англійська мова Морська 11 рік 2019 ГДЗ 11 клас фізика Засєкіна Засєкін 2019 ГДЗ 11 клас хімія Савчин 2019 ГДЗ 11 клас історія України Гісем Мартинюк 2019 ГДЗ 11 клас англійська мова Буренко 2019