Параграф 15 гдз 10 клас історія України Власов Кульчицький 2018

10 класісторія України ➠ Власов Кульчицький

 
Параграф 15

 

✔ 1. Установіть хронологічну послідовність подій:

Укладання Варшавської угоди мід Директорією та урядом Польщі Захоплення Червоною армією Києва під час радянсько-польської війни Перекопсько - Чонгарська операція Південного фронту Другий зимовий подіх УНР. 

 

2. Якою була лінія радянсько-польського фронту на 5 червня та 15 серпня 1920 p.? Де розгорнулися воєнні дії під час наступу білогвардійських військ Врангеля?

Станом на 5 червня 1920 р. лінія радянсько-польського фронту проходиоа через міста - Гайсин - Біла Церква - Бровари - р. Дніпро.
Станом на 15 серпня 1920 р. лінія радянсько-польського фронту проходила через Хотин - Львів - Замостя - Холм - Варшава.
Воєнні дії під час наступу білогвардійських військ Врангеля розгорталися в Криму і на півдні України. Лінія фронту проходила через Херсон - Каховка - Олександрівськ - Синельникове.

 


3. Складіть речення, використавши поняття та терміни:

Український націонал-комунізм - це напрям у комуністичному русі, який виник в Україні і був спрямований на підстримку національних інтересів.
Лідерами партії боротьбистів (УКП (б)) були Г. Гринько, О. Шумський.
Комнезами мали контролювати вилучення продовольства з села.
У грудні 1920 р. Ленін підписав декрет про заміну грошей "тродами" (трудовими одиницями).
Перемога поляків над Червоною армією, і ході радянсько-польської війни, отримали назву "диво на Віслі".
"Дезертир трудового фронту" - поняття, запроваджене радянською владою в процесі реалізації трудової в повинності.
12 жовтня 1920 р. - Раднарком УСРР ухвалив постанову "Про табори примусових робіт".
"Лінія Керзона" - умовна лінія, по якій мав проходити Східний кордон Польщі; розроблено Антантою.

 

4. Схарактеризуйте одним реченням історичних діячів залежно від їхньої ролі в подіях Української революції в 1920 р.:

С. Петлюра - голова Директорії, боровся проти більшовиків.
П. Врангель - білогвардійский генерал; головнокомандувач збройних сил півдня Росії.
Н. Махно - лідер анархістів, створив Гуляйпільську республіку; боровся проти більшовиків і Директорії.
М. Фрунзе - радянський воєноначальник, командував Південном фронтом, став організатором розгрому білогвардійців в Криму.
Ю. Пілсудський - "начальник" Польської держави, уклав Варшавський договір між Польщею і УНР.
М. Тухачевський - радянський воєноначальний, командував Західним фронтом під час радянсько-польської війни.
В. Затонський - радянський партійний діяч, приймав активну участь в становленні радянської влади в Україні.

 

5. Прокоментуйте події (або явища), про які йдеться у фрагментах джерел.

1) У 1920 р. економіка України перебувала у кризовому стані. Не дивлячись на це, радянська влада продовжувала політику примусового вилучення з села сільськогосподарської продукції. Це призвело до селянського незадоволення діями більшовиків, яке переросло в справжню селянську війну. В своїх діях селяни сподівалися на Махно, Врангеля, поляків, або будь кого, хто не буле збирати з них податки.
Таким чином, у первій половині 1920-х рр. взаємини радянської влади з українським селянсвом характеризувалися опором селян грабіжницькій політиці більшовиків.
2) У 1918-1920 рр. на території України діяла Українська комуністична партія (боротьбистів). Керівником партії були О. Шумський, Г. Гринько та інші.
Партія виступара за соціалізацію замлі, створення Української червоної армії
З огляду на широку популярність боротьбистів серед українського населення, В. ленін у березні 1920 р. змусив УКП (б) до саморозпуску і злиття з КП (б) У.

 

6. Відповідь (гдз) завдання 6 до параграфу 15 підручника історія України для 10 класу. 
Чи вважаєте слушним міркування сучасника подій? Відповідь обґрунтуйте.

18 березня 1921 р. в м. Рига було укладено мирний договір, який завершив польсько-радянську війну. За умовами договору Польща визнала існування УСРР, а радянська сторона відмовилася від претензій на Східну Галичину.
Після підписання договору Східна Галичина, більша частина Волині й Зхідна Полісся відходили до Польщі.
Польща і радянська влада гарантували дотримання національниї прав українцями і поляками, що опинилися в складі інших держав. У договорі було обумовлено заборону перебувати на території Польщу антибільшовицьким огранізаціям. Таким чином, Директорія, уряд УНР і всі їх організації втратили право легального існування в Польщі.
На мою думку міркування М. Зозинського є слушними. Адже за умовами довогору, значна частина західноукраїнських земель виявилася відірваною від України. Подібна ситуація буде зберігатися до вересня 1939 р.