ТКР-5 гдз математика (геометрія) 10 клас Істер 2018


Тематично - контрольна робота № 5

1. Пряма m належить площині α, а пряма с перетинає площину α в точці, що не належить прямій m. Яке взаємне розміщення прямих m і с?

ТКР-5 гдз математика (геометрія) 10 клас Істер 2018

За ознакою мимобіжних прямих m і с - мимобіжні.
Відповідь: В 2. Точка L не належить площині β. Скільки можна провести прямих, які проходять через точку L і перпендикулярні до площини β?

tkr 5 2 g

Відповідь: Г 3. Знайдіть координати точки, що є серединою відрізка CD, якщо С(-2; 0; -5), D(6; 10; -1).

х0 = (-2+6)/3 = 2
у0 = (0+10)/2 = 5
z0 = (-5-1)/2 = -3
(2; 5; -3)
Відповідь: Б 4. ABCDA1B1C1D1 - прямокутний паралелепіпед. Укажіть:
1) пряму перетину площин ABD D1CC1;
2) площину, яка проходить через прямі BN і АА1.

1) АВD ∩ D1СС1 = СD
2) (АА1В1) ⊃ BN, (АА1В1) ⊃ АА1
Відповідь: 1) СD; 2) (АА1В1). 5. Двогранний кут дорівнює 45°. На одній з його граней дано точку, що віддалена на 8√2 см від другої грані. Знайдіть відстань від цієї точки ребра двогранного кута.

tkr 5 5 g

Нехай т. А належить грані двогранного кута.
АВ - відстань від т. А до другої грані.
АС - відстань від т. С до ребра кута,
∠АСВ = 45°, АВ = 82 см.
ΔАВС - прямокутний,
В = 90°, тоді АСВ = ВСА = 45°.
Отже, ΔАВС - рівнобедрений, тому АС = (82)2+(8)2 = 16 см.
Відповідь: 16 см 6. Дано: a (-2; 0; 3), b (4; -4; 2). Знайдіть: 
1) координати вектораc = 2a - 3b ; 2) |c |.

a (-2; 0; 3), b (4; -4; 2)
1) c = 2(-2; 0; 3) - 3(4; -4; 2) = (-4; 0; 6) - (12; -12; 6) = (-16; 12; 0);
2) |c | = √(-16)2+122 = 20. 7. Трикутник CDM і квадрат ABCD мають спільну сторону CD і лежать у різних площинах. Через сторону AB і точку N - середину відрізка CM - проведено площину, яка перетина DM у точці K.
1) Доведіть, що CD ║ NK;
2) знайдіть DC, якщо MK = 4 см;
3) визначте вид чотирикутника ABNK.

tkr 5 7 g

1) Так, як ABCD - квадрат, то СDАВ, АВ ⊂ (АВN), СD ⊄ (АВN),
тоді СD(АВN), (АВN) ∩ (СDN) = NК,
(АВN), СD с (СDN), NК (СDN), тоді СDNК.
2) МК = 4 см
Так, як т. N - середина СМ, NKCD
NК - середня лінія ΔСDМ,
тоді СD = 2NК = 2 • 4 = 8 см.
3) Так, як АВNK, BN непаралельно АК, то ABNK - трапеція.
Відповідь: 2) 8 см; 3) трапеція