Параграф 35 практична робота 1 варіант 1 гдз хімія Савчин 2019

Варіант 1


Завдання 1

У двох пробірках без написів є розчини натрій ортофосфату та ферум(ІІ) хлориду. Визначте експериментально кожну з цих солей. Зробіть висновок.

Якщо до розчинів додати розчин аргентум (І) нітрату, то в пробірці з ферум (ІІ) хлоридам утвориться осад білого кольору (якісна реакція на хлорид-іон), а в пробірці з розчином натрій ортофосфату - осад жовтого кольору (якісна реакція на ортофосфат-йон).
FeCl2 + 2AgNO3 → 2AlCl Fe(NO3)2
Na3PO3 + AgNO3 Ag3PO4 ↓ + 3NaNO3
При додаванні розчину натрій гідроксиду в пробірці з розчином ферум (ІІ) хлориду утвориться осад зеленовато-білого кольору (якісна реакція на Fe2+), а в пробірці з розчином натрій ортофосфатом змін не відбудеться.
FeCl2 + 2NaOH Fe(OH)2 + 2NaCl


 Завдання 2

Проведіть якісну реакцію на силікат-аніон.

Реактивом на силікат-аніон є катіон Гідрогену. При додаванні розчину хлоридної кислоти до розчину натрій або калій силікату випадає осад білого кольору.
Na2SiO3 + 2HCl H2SiO3 + 2NaCl


  Відповідь (гдз) завдання 3 до практичної роботи 1 параграфу 35 підручника хімія за 11 клас

Дослідіть за допомогою якісних реакцій склад барій хлориду.

Реактивом на катіон Барію є сульфат-аніон (випадає осад білого кольору), а на хлорид-аніон - катіон Аргентуму (випадає осад білого кольору).
BaCl2 + Na2SO4 BaSO4 + 2NaCl
BaCl2 + 2AgNO3 2AgCl + Ba(NO3)2


Можливо Вам буде цікаво, нове на сайті:

ГДЗ 10 клас англійська мова Буренко 2018 ГДЗ 10 клас англійська мова Кучма 2018 ГДЗ 10 клас англійська мова Калініна 2018 ГДЗ 10 клас англійська мова Морська 2018 ГДЗ 10 клас хімія Савчин 2018 ГДЗ 10 клас історія України Власов Кульчицький 2018 ГДЗ 11 клас історія України Власов Кульчицький 2019 ГДЗ 11 клас англійська мова Морська 11 рік 2019 ГДЗ 11 клас фізика Засєкіна Засєкін 2019 ГДЗ 11 клас хімія Савчин 2019 ГДЗ 11 клас історія України Гісем Мартинюк 2019 ГДЗ 11 клас англійська мова Буренко 2019