Параграф 35 практична робота 1 варіант 1 гдз хімія Савчин 2019

Варіант 1


Завдання 1

У двох пробірках без написів є розчини натрій ортофосфату та ферум(ІІ) хлориду. Визначте експериментально кожну з цих солей. Зробіть висновок.

Якщо до розчинів додати розчин аргентум (І) нітрату, то в пробірці з ферум (ІІ) хлоридам утвориться осад білого кольору (якісна реакція на хлорид-іон), а в пробірці з розчином натрій ортофосфату - осад жовтого кольору (якісна реакція на ортофосфат-йон).
FeCl2 + 2AgNO3 → 2AlCl → Fe(NO3)2
Na3PO3 + AgNO3 → Ag3PO4 ↓ + 3NaNO3
При додаванні розчину натрій гідроксиду в пробірці з розчином ферум (ІІ) хлориду утвориться осад зеленовато-білого кольору (якісна реакція на Fe2+), а в пробірці з розчином натрій ортофосфатом змін не відбудеться.
FeCl2 + 2NaOH Fe(OH)2↓ + 2NaCl


 Завдання 2

Проведіть якісну реакцію на силікат-аніон.

Реактивом на силікат-аніон є катіон Гідрогену. При додаванні розчину хлоридної кислоти до розчину натрій або калій силікату випадає осад білого кольору.
Na2SiO3 + 2HCl → H2SiO3 ↓ + 2NaCl


  Відповідь (гдз) завдання 3 до практичної роботи 1 параграфу 35 підручника хімія за 11 клас

Дослідіть за допомогою якісних реакцій склад барій хлориду.

Реактивом на катіон Барію є сульфат-аніон (випадає осад білого кольору), а на хлорид-аніон - катіон Аргентуму (випадає осад білого кольору).
BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4 + 2NaCl
BaCl2 + 2AgNO3 → 2AgCl ↓ + Ba(NO3)2