Параграф 35 практична робота 1 варіант 2 гдз хімія Савчин 2019

Варіант 2


Завдання 1

У двох пробірках без написів містяться розчини натрій хлориду та натрій силікату. Визначте експериментально кожну з цих солей. Складіть рівняння реакцій. Зробіть висновок.

Спочатку до розчинів треба додати розчин хлоридної кислоти. В пробірці з розчином натрій хлориду не відбувається ніяних змін, а в пробірці з розчином натрій силікату випаде осад білого кольору.
Na2SiO3 + 2HCl → H2SiO3 ↓ + 2NaCl
NaCl + HCl
Додавши до розчину натрій хлориду розчин орентум (І) нітрату доведемо наявність хлорид-аніону в складі речовин (випадає осад білого кольору).
NaCl + AgNO3 AgCl + NaNO3


 Завдання 2

Доведіть, що видана вам сіль є ферум(ІІ) сульфатом.

Реагентом на катіон Fe2+ є гідроксид-аніон (випадає осад зеленовато-білого кольору), а на сульфат-аніон - катіон Барію (випадає осад білого кольору).
FeSO4 + 2NaON Fe(OH)2 + Na2SO4
FeSO4 + BaCl2 BaSO4 + FeCl2


  Відповідь (гдз) завдання 3 до практичної роботи 1 параграфу 35 підручника хімія за 11 клас

У двох пробірках є розчини каїій карбонату й натрій ортофосфату. Визначте за допомогою якісних реакцій кожну з цих речовин. Складіть рівняння реакцій. Зробіть висновок.

Реагентом на карботан-аніон є катіон Гідрогену. При дії хлоридної кислоти на карбонати виділяється газ (карбон (ІV) оксид). Реагентом на ортофосфат-аніон є катіон Ag+ (випадає осад жовтого кольору).
K2CO3 + 2HCl 2KCl + CO2 ↑ + H2O
Na3PO4 + 3AgNO3 Ag3PO4 + 3NaNO3


Можливо Вам буде цікаво, нове на сайті:

ГДЗ 10 клас англійська мова Буренко 2018 ГДЗ 10 клас англійська мова Кучма 2018 ГДЗ 10 клас англійська мова Калініна 2018 ГДЗ 10 клас англійська мова Морська 2018 ГДЗ 10 клас хімія Савчин 2018 ГДЗ 10 клас історія України Власов Кульчицький 2018 ГДЗ 11 клас історія України Власов Кульчицький 2019 ГДЗ 11 клас англійська мова Морська 11 рік 2019 ГДЗ 11 клас фізика Засєкіна Засєкін 2019 ГДЗ 11 клас хімія Савчин 2019 ГДЗ 11 клас історія України Гісем Мартинюк 2019 ГДЗ 11 клас англійська мова Буренко 2019