Параграф 35 практична робота 1 варіант 3 гдз хімія Савчин 2019

Варіант 3


Завдання 1

У трьох пробірках без написів містяться розчини солей ферум(ІІ) хлориду, ферум(ІІІ) нітрату й алюміній хлориду. Дослідіть за допомогою якісних реакцій на катіони кожну з цих речовин. Опишіть спостереження. Складіть рівняння реакцій. Зробіть висновок.

Реактивом на зазначені катіони є гідроксид-аніон. З катіоном Fe2+ додавання натрій гідроксиду дасть утворення осаду зеленовато-білого кольору, який з часом стає бурим; катіоном Fe3+ - осад бурого кольору; катіоно Алюмінію - осад білого кольору.
FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 ↓ + 2NaCl
Fe(NO3)3 + 3NaOH → Fe(OH)3 ↓ + 3NaNO3
AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 ↓ + 3NaCl


 Завдання 2

Доведіть, що видана вам сіль є ферум(ІІІ) сульфатом.

Реагентом на катіон Fe3+ є гідроксид-аніон (випадає осад бурого кольору), а на сульфат-аніон - катіон Барію (випадає осад білого кольору).
Fe(SO4)3 + 6NaOH → 2Fe(OH)3 ↓ + 3Na3SO4
Fe2(SO4)3 + 3BaCl2 → 3BaSO4 ↓ + 2FeCl3


  Відповідь (гдз) завдання 3 до практичної роботи 1 параграфу 35 підручника хімія за 11 клас

Добудьте за допомогою реакції обміну натрій силікат і барій хлорид і доведіть наявність силікат-аніонів і катіонів Барію.

Силікатна кислота являє собою драглисту речовину. Вона добре розчиняється лише в лучах, утворюючи солі.
H2SiO3 + 2NaOH → Na2SiO3 + 2H2O
Барій хлорид можна отримати взаємодією барій гідроксид з хлоридною кислотою.
Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2 + 2H2O
Реактивом на катіон Барію є сульфат-аніон (випадає осад білого кольору), а на силікат-аніон катіон Гідрогену (випадає драглистий осад).
BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4 ↓ + 2NaCl
Na2SiO3 + 2HCl → H2SiO3 ↓ + 2NaCl