Параграф 35 практична робота 1 варіант 4 гдз хімія Савчин 2019

Варіант 4


Завдання 1

У чотирьох пробірках без написів містяться розчини солей цинк хлориду та ферум(ІІІ) хлориду, алюміній сульфату й амоній сульфату. Дослідіть за допомогою якісних реакцій на катіони кожну з цих речовин. Опишіть спостереження. Складіть рівняння реакцій. Зробіть висновок.

Реактивом на всі зазначені катіони буде гідроксид-аніон. З катетом Fe3+ буде осад бурого кольору, з катіоном амонію - виділення газу з характерним різким запахом; катіони Цинку та Алюмінію утворюють з гідроксид-аніоном основи, що нерозчинні у воді і випадають у вигляді білого аморфного осаду. Тому до видділених порцій розчинів цинк хлориду та алюмінію сульфату треба додати розчин барій хлориду. У пробірці з розчином цинк хлориду змін не буде, а в пробірці з розчином алюмінію сульфіту випадає осад білого кольору (катіон Барію є реактивом на сульфат-аніон).
ZnCl2 + 2NaOH → Zn(OH)2 ↓ + 2NaCl
FeCl3 + 3NaOH Fe(OH)3 + 3NaCl
Al(SO4)3 + 6NaOH 2Al(OH)3 + 3Na2SO4
(NH4)2SO4 + 2NaOH Na2SO4 + 2NH3 + 2H2O
Al2(SO4)3 + 3BaCl2 3BaSO4 + 2AlCl3
ZnCl2 + BaCl2


 Завдання 2

Доведіть, що видана вам сіль є барій хлоридом.

Реактивом на катіон Барію є сульфат-аніон (випадає осад білого кольору), а на хлорид-аніон - катіон Ag+ (випадає осад білого кольору).
BaCl2 + Na2SO4 BaSO4 + 2NaCl
BaCl2 + 2AgNO3 2AgCl + Ba(NO3)2


  Відповідь (гдз) завдання 3 до практичної роботи 1 параграфу 35 підручника хімія за 11 клас

Добудьте за допомогою реакції обміну барій(ІІ) хлорид, ферум(ІІІ) хлорид та амоній сульфат. Доведіть експериментально наявність у добутих речовинах катіонів Барію, Ферум(3+) та амонію.

Барій (ІІ) хлорид можна добути взаємодією барій гідроксиду з хлоридною кислотою, ферум (ІІІ) хлориду - ферум (ІІІ) гідроксиду з хлоридною кислотою, амоній сульфату - амоній гідроксиду з сульфатною уислотою.
Ba(OH)2 + 2HCl BaCl2 + 2H2O
Fe(OH)3 + 3HCl FeCl3 + 3H2O
2NH2OH + H2SO4 (NM4)2SO4 + 2H2O
Реактивом на катіон Барію є сульфат-аніон (випадає осад білого кольору).
BaCl2 + Na2SO4 BaSO4 + 2NaCl
Реактивом на катіон Ферум(3+) є гідроксид-аніон (випадає осад бурого кольору).
FeCl3 + 3NaOH Fe(OH)3 + 3NaCl
Реактивом на катіон амонію є гідроксид-аніон (виділяється газ, з характерним різким запахом амоніаку).
(NH4)2SO4 + 2NaOH Na2SO4 + 2NH3 ↑х + 2H2O.


Можливо Вам буде цікаво, нове на сайті:

ГДЗ 10 клас англійська мова Буренко 2018 ГДЗ 10 клас англійська мова Кучма 2018 ГДЗ 10 клас англійська мова Калініна 2018 ГДЗ 10 клас англійська мова Морська 2018 ГДЗ 10 клас хімія Савчин 2018 ГДЗ 10 клас історія України Власов Кульчицький 2018 ГДЗ 11 клас історія України Власов Кульчицький 2019 ГДЗ 11 клас англійська мова Морська 11 рік 2019 ГДЗ 11 клас фізика Засєкіна Засєкін 2019 ГДЗ 11 клас хімія Савчин 2019 ГДЗ 11 клас історія України Гісем Мартинюк 2019 ГДЗ 11 клас англійська мова Буренко 2019