Параграф 3 гдз 11 клас історія України Гісем Мартинюк 2019

 
Параграф 3


✔ 1. Назвіть суму прямих збитків, завданих війною економиці УРСР.

Збитки в 5 раз більше за суму, витрачену Україною на нове будівництво в 1920 - 1941 рр. 2. Коли в республіці ліквідували органи управління, що діяли у воєнний час?

В 1947 р. 3. Яку економіку називають тоталітарною?

Тоталітарна економіка - система управління економікою країни, за якої вирішальна роль належить командно-адміністративним методам. 4. Що таке екстенсивний шлях розвитку економіки?

Екстенсивний шлях розвитку - спосіб збільшення обсягів виробництва завдяки кількісному приросту всіх елементів продуктивних сил за незмінного рівня технічної основи виробництва. 5. Хто очолював керівництво УРСР у час, коли розпочався масовий штучний голод 1946-1947 pp.?

М. Хрущов. 6. Якою була кількість жертв масового штучного голоду 1946-1947 pp.?

Понад 1 млн. осіб. 7. Які зміни відбувалися в УРСР під час переходу до мирного будівництва?

В цей період став зміцнюватись вплин Комуністичної партії. Посилював тотальний контроль над усіма сферами життся суспільства. Відповлювалась діяльність органів радянської влади. 8. Охарактеризуйте відбудову господарства в УРСР.

Відбудова супроводжувалася репресивними кампаніями радянської влади.
До кінця 1945 р. було відновлено 44% двоєнних потужностей машинобудівної і 30% легкої промисловості, уведено в дію 123 великі та 506 дрібних шахт Донбасу. Частково було відбудовано житловий фонд, розпочали роботу більшість шкіл, медичних установ. 9. На підставі чого можна зробити висновок, що масовий штучний голод 1946-1947 pp. був злочином радянської влади проти населення республіки? Обґрунтуйте свою відповідь.

Незважаючи на невражай радянське керівництво збільшувало планові завдання хлібозаготівлі з 340 до 360 млн. пудів. Також активно застосовували репресивні заходи. 10. Визначте зміни, що відбулися в цей період у демографічній ситуації, рівні життя та побуті населення республіки.

На демографічну ситуацію в Україні впливали такі чинники:
- зменшення кількості населення внаслідок бойових дій (15 млн.);
- міграційні процеси (повернення демобілізованих).
Війна й післявоєнна розруха спричинила катастрофічне падіння рівня життя населення. Гострою була проблема житла, безпритульних дітей, злочинності.✔ 
12. Відповідь (гдз) завдання 12 для параграфу 3 підручника історія України для 11 класу.
Складіть порівняльну таблицю «Терори голодом в Україні».

"Терори голодом в Україні".

Дата:
1921 - 1923 рр.
Причини:
- засуха і неврожай;
- політика хлібозаготівлі;
- вивіз продовольства до Росії.
Особливості:
- допомога іноземних організацій;
- в Україну прибули переселенці з Поволжя, Казахстану.
Наслідки:
- від 4 до 7 млн. голодуючих;
- 1,5-2 млн. померлих.

Дата:
1932 - 1933 рр.
Причини:
- завищені плани заготівлі хліба;
- конфіскація продовольства;
- репресії та фізичне винищення населення.
Особливості:
- заборона селянам переселятися до міст;
- закон про "5 колосків".
Наслідки:
- до 7 млн. померлих.

Дата:
1946 - 1947 рр.
Причини:
- повоєнна руїна;
- відбудова промисловості;
- запровадження податків для селян;
- неврожай.
Особливості:
- масова втеча у міста;
- знову застосували закон про "5 колосків".
Наслідки:
- померло понад 1 млн. осіб.