Параграф 9 гдз 11 клас історія України Гісем Мартинюк 2019

 
Параграф 9


✔ 1. Яку назву мав перший документ доби хрущовської «відлиги», де були сформульовані вимоги українського опозиційного руху?

Відкритий лист українських політичних в'язнів мордовських концтаборів ГУТАБУ до ООН у 1955 р. 2. Коли, за офіційними даними, було ліквідовано останню активну групу ОУН та УПА?

1956 р. 3. Що таке дисидентський рух?

Дисидентський рух - складова частина руху опору тоталітарній системі в СРСР, що стихійно виник у період Хрущовської "відлиги". 4. Назвіть імена засновників Української робітничо-селянської спілки.

Левко Лук'яненко, Іван Кандиба. 5. Хто такі «шістдесятники»?

"Шістдесятники" - опозиційний владі рух творчої молоді, що сповідувала нові відмінні від офіційної комуністичної ідеології думки й прагнула оновлення радянського режиму шляхом реформ. 6. Хто очолював клуб творчої молоді «Сучасник» у Києві?

Лесь Танюк. 7. Визначте особливості опозиційного руху в Україні у другій половині 1950-х pp.

У 1955 р. було оприлюднено відкритий лист українських політичних в'язнів мордовських концтаборів ГУТАБУ до ООН.
Першою національно-визвольною організацією був Український революційний центр.
У 1956 р. за статистикою КДБ було ліквідовано останню активну групу УПА.
У м. Шахтарськ діяв підпільний "Союз борців за визволення України". 8. Охарактеризуйте дисидентський рух на початковому етапі його розвитку.

Наприкінці 1950-х р. в Україні розпочався дисидентськй рух. Пердставники дисиденства поєднували підпільну діяльність із легальними формами роботи.
1958-1961 рр. діяла Українська робітничо-селянська спілка (УРСС), яку заснували Левко Лук'яненко та Іван Кондиба.
На Одещині в першій половину 1960-х р. існувала підпільна національно-визвольна антирадянська організаці "Демократичний союз соціалістів".
У 1964 р. в західноукраїнських областях виникла підпільна дисидентська організація Український націнальний фронт (УНФ). 9. Відповідь (гдз) завдання 9 для параграфу 9 підручника історія України для 11 класу.
Як вплинула на розвиток національної самосвідомості українців діяльність «шістдесятників»? Обґрунтуйте свою відповідь.

Діяльність "шістдесятників" мала значний вплив на світогляд молоді, сприяла утвердженню розуміння змісту загальлюдських цінностей.
"Шістдесятники" не бородися з існуючим ладом, а виступали за його оновлення шляхом реформ на основі уявлень про соціалізм.
Вони висупали за визнання пріоритету прав людини, рівність усіх, у тому числі вищих посадовців, перед законом. Вони виступали за захист рідної мови та відчизняної історії.