Параграф 20 гдз 11 клас історія України Гісем Мартинюк 2019

 
Параграф 20
 
✔ 1. Що таке державотворчий процес?
 
Державотворчий процес - це працює формування й становлення основних інститутів владних конституційне оформлення, визначення національних інтересів.
 
 
 2. Яку дату можна вважати відправною в цьому процесі?
 
Початком державотворчого процесу в Україні можна вважати 24 серпня 1991 р. - день коли ВР прийняло ДКТ проголошення незалежності України.
 
 
 3. Хто став першим Президентом України? Які головні повноваження мав Президент України в 1991-1996 pp.?
 
Першим Президентом України став Леонід Кравчук. Відповідно до чинно на той час Конституції Президент України був главою виконавчої влади; мав запроваджувати в життя конституцію і закони України; представити Україну не міжнародними рівні.

 
 4. Коли працювала перша Верховна Рада незалежної України?
 
Перша Верховна Рада незалежної України працювала в 1990-1994 рр.
 
 
 5. Яка дата вважається початком створення Збройних Сил України?
 
6 грудня 1991 р. вважалися початком створення Збройних Сил України.


 6. Із якими державами межує Україна?

Україна межує з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росію і Білоруссю.


7. Коли було запроваджено громадянство України?

Громадянство України було запроваджено 6 жовтня 1991 р. коли Верховна Рада України прийняла Закон «Про громадянство України».


8. Який судовий орган не вдалося сформувати в перші роки незалежності, незважаючи на прийняття рішення про його створення?

В перші роки незалежності парламент так і не сформував конституційний Суд, хоча закон про його доцільність було прийнято е це в червоні 1992 р.


9. У якому регіоні України сепаратистський рух був найбільш небезпечним у період становлення держави?

Найбільш небезпечні для територіально цілісності України події розгорнулися в Криму в 1991-1994 рр.


10. Які атрибути державності були запроваджені Верховною Радою після проголошення незалежності України?

28 січня 1992 р. ВР України затвердила Державний прапор-стяг з двох слуг синього і жовтого кольорів. 19 лютого 1992 р. ВР Україна визнала тризуб малий Державний Герб України. 15 січня 1992 р. ВР Україна затвердила Державним Гімном України музику на вірш, ще не вмерла Україна..!


11. Як відбувався процес утворення українських владних структур? У чому полягали його особливості?

Верховна Рада СРСР було проголошено єдиним законодавчим органом влади в України. 1 грудня 1991 р. відбулися вибори Президента,ним став Л. Кравчук. В цей час Президент був головою держави головою виконавця влади. Виконавчу владу в України представленим Кабінетом Міністрів України який очолював прем’єр-міністр. Особливість процесу утворення українських владних структур послати в тому, що не були це ускладнювати державотворчі процес і постійні конфлікти у вищих державних колах.


12. Які зміни на початку розбудови незалежної України відбулися в судовій владі та правоохоронних органах?

Влада незалежної України прагнула до побудови нової системи судової влади. Судову владу було виведено з повноважень Президента. Верховна Рада України здійснювала призначення на вищі судові посади. Однак формування судова влади відбувалось досить повільно. Впродовж 1992-1996 рр. парламент не прийняв концепцію судової реформи і не було сформовано Конституційний Суд.
20 вересня 1991р. було створено правоохоронний орган - Службу національної безпеки України (згодом - Службу безпеки України, СБУ). СБУ підпорядкована Президенту України і Верховної Ради.


13. Чим був зумовлений сплеск сепаратистських рухів в Україні на початку 1990-х pp.?

На початку 1990-х рр. в декількох регіонах України виникли рухи, які висували іноді створення автономних чи самостійних територіальних одиниць. Деякі рухи були представлені громадами національних менш, які припинили свого діяльність після національних меншин. Найбільш небезпечний був сепаратистський рух у Криму. Встановивши контроль над півостровом намагались комуністи, російські урядовці і злочинні угрупування. Навесні 1992р. між Верховними Радами Криму та України розпочалося «війна законів» наслідком якої стало ухвалення конституції Криму. На поч. 1995р. ВР України ухвалила закон «Про Автономну Республіку Крим».


14. Складіть розгорнутий план на тему «Державотворчий процес в Україні в першій половині 1990-х pp.».

План «Державотворчий процес в Україні в першій половині 1990-х рр.
І. Особливість державотворчого процесу в Україні.
ІІ. Формування законодавчої і виконавчої влади.
2.1. Діяльність і повноваження Верховної Ради.
2.2. Визначення повноважень Президента України.
2.3. Повноваження прем’єр-міністра України.
ІІІ. Створення української армії.
3.1. Положення Воєнної доктрини України
3.2. Створення Військово-Морських сил.
ІV. Розбудова судової системи та правоохоронних.
4.1. Діяльність Міністерства юстиції прокуратури адвокатури.
4.2. Створення служби національної безпеки України.
V. Громадянство і кордони України.
5.1. Основні положення закону «Про громадянство України ».
5.2. Аналіз Декларації прав національної України.
5.3. Основні положення закону Про державний кордон України».
VI. Державна символіка.


15. Сформулюйте основні здобутки й прорахунки державотворчого процесу першої половини 1990-х pp. Складіть таблицю.

Державотворчий процес
Здобутки
Впродовж 1990-1993р. в Україні було закладено основу формування й діяльності державно-правових інститутів, реалізації прав і свобод громадян, забезпечення оборони і безпеки держави, існування окремих інститутів громадянського суспільства.
Прорахунки
Неспромога Верховної Ради завершити процес прийняття конституції України. Невизначеність питання взаємодії та розподілу повноважень між межами влади. Відсутність чіткої програми державотворення.


16. Якими були здобутки державотворчого процесу на першому етапі? Які були допущені прорахунки?

З проголошенням незалежності України розпочався складний процес перетворень у всіх сферах життя. Керівництву країни необхідно було оновити всі сфери суспільного життя. В перші роки незалежності було прийнято низку важливих законів щодо реалізації прав і свободу громадян; забезпечення оборони і безпеки держави; визначення кордонів символіки держави, тощо. Важливе значення для майбутньої держави мала судово-правова реформа. Прорахунками уряду в державотворчому процесу було в першу чергу невизначеність в питанні розподілу повноважень між Президентом і Верховної Ради.


17. Відповідь (гдз) завдання 17 для параграфу 20 підручника історія України для 11 класу. 
У чому полягала проблема вибору форми державного устрою, що постала перед Україною після проголошення незалежності? Яка форма державного устрою, на вашу думку, є оптимальною для України?

Державний устрій визначає внутрішню територіальну організацію держави, взеомодію центральних і місцевих органів влади. На початок. 90-х рр. державний лад України поєднував елементи парламентської республіки, президентського правління та радянської влади.
Президент України як глава держави, став і головою виконавчої влади. Для здійснення виконавчої , було сформовано уряд України - Кабінет Міністрів, загальне керівництво яким здійснював Президент. Поряд із Президентом Конституція передбачала і посаду Прем’єр-міністра, який керував діяльністю уряду.
Таким чином тогочасні закони, передбачили запровадження сильної президентської влади, створюючи при цьому передумови для формування змішаної форми правління - президентської парламентської республіки. Як бачимо зберігалось стара радянська тенденція, за якої законодавча влада підмінила виконавчу. Для мене найбільш оптимальним варіантом форми державного устрою для України є унітарна республіка, в якій голова держави-голова уряду - парламент будуть функціонувати згуртовано, а на перший план ставитимуться інтереси українського народу.