Правопис слів із префіксами з-, с- гдз 3 клас українська мова Большакова Пристінська 2020


ГДЗ для вправ, що відносяться до теми "Правопис слів із префіксами з-, с-" з української мови авторів Большакова Пристінська на сторінках 83-84


 1. Утворіть слова за допомогою префіксів з-, с-.
Фотографувати, пекти, малювати, кинути, лізти, рівняти, ламати, будувати, казати, питати.


Сфотографувати, спекти, змалювати, скинути, злізти, зрівняти, зламати, збудувати, сказати, спитати.


 2. Запиши слова, уставляючи префікси з-, с-. Познач префікси. Які слова повторилися з попередньої вправи? Чому важливо повторювати правила і правильний правопис слів?
Спекти  скинути  зсипати
зшити  спитати  змішати
схопити  зберегти  збити
стерти  схитрувати  зварити
Якщо корінь слова починається сполученням приголосних, замість префікса з- пишеться префікс зі-. Наприклад, зігріти, зібрати.


Спекти  скинути  зсипати
зшити  спитати  змішати
схопити  зберегти  збити
стерти  схитрувати  зварити


 3. Запиши словосполучення, розкриваючи дужки.
(з-, зі-)драти (з, зі)стелі
(з-, зі-)йти (з, зі)схилу
(з-, зі-)брати (з, зі)столу
(з-, зі-)гнутися (з, зі)сміху
(з-, зі-)брати сміття
(з-, зі-)ліпити (з, зі)снігу


Зідрати зі стелі; зійти зі схилу; зібрати зі столу; зігнутися зі сміху; зібрати сміття; зліпити зі снігу.


 4. Запиши слова. Склади з ними сполучення слів, уживаючи їх у прямому і переносному значеннях. З одним словосполученням склади речення.
Зразок. Зігріти чаєм – зігріти серцем.
Зігріти, зірвати, заграти.
Довідка. Серцем, оплески, квітку, мелодію, обличчям.


Зігріти чаєм – зігріти серцем.
Зірвати квітку – зірвати оплески.
Заграти мелодію – заграти обличчям.
Я вирішив зірвати квітку з нашого саду і подарувати мамі.


 5. Спиши, розкриваючи дужки.
Чи легко (з-, с-, зі-)пекти пиріг, (з-, с-, зі-)шити фартух, (з-, с-, зі-)фотографувати дощ? (з-, с-, зі-)робити годівничку, (з-, с-, зі-)казати правду? Усього потрібно вчитися.


Чи легко спекти пиріг, зшити фартух, сфотографувати дощ? Зробити годівничку, сказати правду? Усього потрібно вчитися.


Можливо Вам буде цікаво, нове на сайті:

ГДЗ 3 клас українська мова Пономарьова Гайова 2020