Розділ 2 Що я знаю/умію? гдз 3 клас українська мова Большакова Пристінська 2020


ГДЗ для вправ, що відносяться до теми "Що я знаю/умію?" з української мови авторів Большакова Пристінська на сторінці 51


1. Виконай звуко-буквений аналіз слів: тюлень, ягідка, дзьоб.


тюлень [т' у | л е́ н'], [= ● | – ●́ =] – 6 букв, 5 звуків.
ягідка [ й а́ | г’ і д| к а], [= ●́ | –– ● – | – ●] – 6 букв, 7 звуків.
дзьоб [ дз' о б], [–– ● –] – 5 букв, 3 звука.


2. Зміни слово так, щоб змінився голосний звук у корені слова. Підкресли голосні звуки, які чергуються.
Зразок. Кіт – коти.
Ніч, стіл, ножі, осені, гусені, корені.


Ніч – ночі, стіл – столи, ножі – ніж, осені – осінь, гусені – гусінь, корені – корінь.


3. Утвори групи слів. Підкресли букви, що позначають звуки, які чергуються.
Зразок. Луг – лужок – на лузі.
Нога, рука, муха, пух, ручка, пушинка, на мусі, сніг, на нозі, мушка, сніжинка, у руці.


Нога – на нозі.
Рука – ручка – у руці.
Муха – мушка – на мусі.
Пух – пушинка.
Сніг – сніжинка.


4. Добери перевірні слова й устав букви е чи и.
Зразок. Клен – кленовий.
Гл..бокий, т..мніє, ш..рокий, кр..ло, в..шневий, м..довий.


Клен – клено́вий.
Гли́боко – глибо́кий.
Те́мно – темні́є.
Ши́роко – широ́кий.
Кри́ла – крило́.
Ви́шня – вишне́вий.
Мед – медо́вий.


 5. Спиши, розкриваючи дужки.
К(е, и)шеня, м(е, и)даль, д(е, и)ректор, боро(дь,ть)ба, кор(е,и)дор, м(е,и)тал, ні(х,г)ті, кі(х, г)ті, про(зь,сь)ба.


Кишеня, медаль, директор, боротьба, коридор, метал, нігті, кігті, просьба.


 6. Запиши п'ять назв тварин за абеткою. Поділи слова для переносу.


Вед-мідь, жа-ба, за-єць, кро-ко-дил, ящір-ка.


 7. Напиши, як ти вчився/вчилася переказувати тексти. Які були труднощі і як ти їх долав/долала?


Як я вчився переказувати тексти.
Спочатку я не знав, як треба переказувати. Звичайно, були труднощі у запам’ятовуванні інформації. Навіть цікавий текст важко було переказати близько до змісту. Потім навчився складати план, виділяючи головну думку кожного абзацу. Так я подолав труднощі.
Тепер переказувати текст мені допомагає складений план.


Можливо Вам буде цікаво, нове на сайті:

ГДЗ 3 клас українська мова Пономарьова Гайова 2020