Текст-міркування. Будова тексту гдз 3 клас українська мова Большакова Пристінська 2020 | сторінка 108-110


ГДЗ для вправ, що відносяться до теми "Текст-міркування. Будова тексту" з української мови авторів Большакова Пристінська на сторінках 108-110


 1. Прочитай текст. Визнач тему, головну думку, мету створення. Яка проблема порушується в тексті? Як ти гадаєш, це текст-опис, текст-розповідь чи текст-міркування? Поясни свою думку.
• Чим відрізняється текст-міркування від тексту-опису і тексту-розповіді? Розкажи про будову тексту-міркування.


Текст-міркування (роздум) – це висловлювання, у якому йдеться про причини і наслідки дій (ознак). Мета тексту: довести власну думку чи пояснити, чому відбуваються певні події, явища. Будова тексту-міркування така:
• твердження (теза) – речення, у яких висловлюється головна думка чи твердження, правдивість яких треба довести;
• пояснення, докази (аргументи) – речення, які містять докази (незаперечні факти, що підтверджують правдивість тези), аргументи, приклади, зіставлення тощо;
• висновок – речення, у яких підводиться підсумок усьому сказаному.


 2. Прочитай.
Іванна та Максим вважають, що той, хто навчається, іноді припускається помилок. Головне – вміти їх визнавати і виправляти.
• Яке питання обговорюють діти? Якими є їхні думки? Обговори це питання у парі чи групі.
• Напиши текст-міркування за поданим твердженням (тезою).
Питання Чи можна вчитися на помилках? Твердження (теза) Помилки – це ключ до нових знань. Пояснення/Докази (аргументи)
По-перше, ... .
По-друге, ....
По третє, ....
Висновок Отже, ... . Тому я вважаю, що ... .


Чи можна вчитися на помилках?
Помилки – це ключ до нових знань.
По-перше, для того, щоб людина змогла у майбутньому чогось навчитися, їй потрібно знати, що правильно, а що ні. По-друге, з допомогою помилок ми вчимося новому, розвиваємося. По-третє, якщо б не було помилок, то люди не могли б нічого навчитися.
Отже, помилки ведуть нас до певної мети, змушують нас оглядатися назад і вчитися, що дуже важливо для життя. Тому я вважаю, що можна вчитися на помилках.


 3. Напиши текст-міркування за поданою схемою.
• Розкажи про будову тексту-міркування.


Читати книги корисно
По-перше, з книг я дізнаюсь інформацію. По-друге, у книгах є багато порад.
По-третє, книги збагачують моє мовлення, я краще знаю рідну мову, стаю чудовою співрозмовницею.
Отже, книги читати корисно і дітям, і дорослим.


Можливо Вам буде цікаво, нове на сайті:

ГДЗ 3 клас українська мова Пономарьова Гайова 2020